ความร่วมมือทางวิชาการ

0
45

ความร่วมมือทางวิชาการ…………………..อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน จังหวัดลำพูน และคณะ โอกาสเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนด้านวิชาการและงานวิจัย กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน