ททท.แม่ฮ่องสอน ชวนเที่ยว “ออกพรรษาไทยใหญ่”

0
4058

ขนบธรรมเนียมประเพณีมีความต่างกันออกไปตามแต่เชื้อชาติอลัภาษา ซึ่งเมื่อมีความต่าง “ความงาม” จึงเกิดขึ้น และวันนี้ ททท.แม่ฮ่องสอน จึงขอนำเสนอความงามของประเพณี “ออกพรรษาไทยใหญ่”

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาไทใหญ่ ประจำปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีออกพรรษาให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาของไทใหญ่ ผู้ที่เคร่งครัดในพุทธศาสนา อีกทั้งให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กำลังจะมาถึง

ซึ่งงานประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ตักบาตรตีสี่ เป็นความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตจะออกจากฌานมาบิณฑบาตที่โลกมนุษย์โดยจะแปลงกายเป็นเณรน้อยออกบิณฑบาตตั้งแต่ก่อนฟ้าสาง โดยชาวบ้านจะรอตักบาตรหน้าบ้านที่มีการประดับซุ้มราชวัติ, ประทีป และโคมไฟ , ขบวนแห่เทียนเหง (แห่เทียน 1,000 เล่ม) , ขบวนแห่จองพารา , กิจกรรมตลาดย้อนยุค , การประกวดธิดาออกว่า และงานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ที่จัดแสดงโคมในรูปแบบแปลกตา ซึ่งบอกเล่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดทั้งปีท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ไว้ภายในงาน

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมชื่นชมความสวยงามของวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ ชมขบวนแห่จองพารา และขบวนแห่เทียนเหงอันยิ่งใหญ่ตระการตาในงานประเพณีออกพรรษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในหลายพื้นที่ ดังต่อไปนี้

1. งานประเพณีออกหว่า อำเภอแม่สะเรียง
– วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดลานวัฒนธรรม ณ วัดอุทยารมณ์หรือวัดจองสูง
– วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่
– วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ร่วมชมขบวนแห่เทียนเหง, ชมการประกวดธิดาออกหว่า

2. งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
– วันที่ 20 ตุลาคม 2561 วันเปิดงาน
– วันที่ 22 ตุลาคม 2561 วันแห่จองพารา
– วันที่ 24 ตุลาคม 2561 วันตักบาตรเทโว ณ วัดพระธาตุดอยกองมู
– วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วันปิดเทศกาลฯ หรือวันก๋อยจ้อด

และ 3. งานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย อำเภอปาย
– วันที่ 21 ตุลาคม 2561 วันแห่จองพารา
– วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทใหญ่ และการประกวดตีกล้องก้นยาว