เลิกบิน! หนีไฟป่า แม่ฮ่องสอนวิกฤติ!หมอกทึบ ทัศนวิสัยต่ำเห็นไม่ถึง 2 กิโล

0
78

ปัญหาไฟป่าในแม่ฮ่องสอน ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำไม่ถึง 2 กิโลเมตร จนสายการบินนกแอร์ ยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว 12 เที่ยวบิน หน่วยทหารต้องจัดกำลังออกลาดตระเวนและพบปะกับประชาชนเพื่อขอให้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้านหน่วยดับไฟป่าหลายหน่วยยังต้องส่งกำลังเข้าไปผจญเพลิงอย่างไม่หยุดหย่อน บางแห่งไม่สามารถดับไฟป่าได้เนื่องจากรุนแรงเกินต้องขอรถน้ำดับเพลิงมาช่วยแก้ไขปัญหา

พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ พันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ตรวจเยี่ยมหน่วย และสั่งการให้ ทุกหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เข้าดำเนินการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ / ผู้นำหมู่บ้าน / อปท. และประชาชน ในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจในปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ในขณะนี้ อีกทั้งเน้นย้ำให้กำลังพล ทำการลาดตระเวนป้องกันไฟป่า /ทำแนวกันไฟ /ทำความเข้าใจกับประชาชน และร่วมบูรณาการดับไฟป่า ที่เกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือกับทุกส่วน เข้าดำเนินการร่วมกัน เพราะปัญหาไฟป่าหมอกควัน สร้างผลกระทบต่อภาพรวมของพื้นที่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดย พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้เน้นย้ำกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ของหน่วย ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกเมื่อ , ก่อนออกปฏิบัติงานต้องมีการซักซ้อม เพื่อทำความเข้าใจ , ต้องจัดเตรียมยุทโธปกรณ์ให้พร้อม , มีนายสิบพยาบาลร่วมปฏิบัติภารกิจ , ทุกภารกิจต้องมีความปลอดภัย และพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า ให้วิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหาไฟป่า และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน หลังไฟป่าได้เกิดขึ้นมากในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งมือในการลงพื้นที่และดับไฟป่าที่เกิดขึ้นแล้ว และปัญหาไฟป่าดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อสายการบิน ที่ให้บริการระหว่างกรุงเทพ ฯ กับ แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้มีการยกเลิกเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง จนถึงล่าสุดวันที่ 21 มี.ค.64 พบว่าได้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว จำนวน 11 เที่ยวบินและคาดว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบินต่อไปอีก

ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฯ แม่ฮ่องสอน ได้ รายงาน สรุปจุดความร้อนของวันที่ 20 มี.ค.64 จำนวน 219 จุด , อ.ปาย 12 จุด , อ.ปางมะผ้า 55 จุด , อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 59 จุด , อ.ขุนยวม 8 จุด , อ.แม่ลาน้อย 42 จุด , อ.แม่สะเรียง 31 จุด และ อ.สบเมย 12 จุด ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน วัดได้ 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
นายสุนทร กันทะมาลา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานค่าทัศวิสัยในเช้าวันที่ 21 มี.ค. 64 ค่าทัศนวิสัย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึง เวลา 08.00 น. วัดได้ 1,500 เมตร ถือว่าหมอกควันได้หนาแน่นเพิ่มมากกว่าวันอื่นๆ ที่ผ่านมา ซึ่งวัดค่าทัศนวิสัย ได้ตั้งแต่ 1,800 เมตร ไปจนถึง 2,000 เมตร โดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบินของอากาศยานทุกชนิด

นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ หน.หน่วยฯ นปพ.แม่สะเรียงได้นำชุดเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ เข้าควบคุมไฟป่าและดับไฟตามที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณบ้านหน้าถ้ำ ตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง กำลังลุกลามเข้าบ้านเรือนราษฎร จึงได้จัดกำลังเข้าไปดับไฟและควบคุมสถานการณ์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ คอยให้ความสะดวกและชี้จุดที่เกิดไฟและพื้นที่ที่เข้าดำเนินการเนื่องจากเป็นเวลากลางคืน (21.20 น.)ในขั้นต้น ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เนื่องจากเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างและรุนแรง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ จึงได้ร้องขอรถบรรทุกน้ำจาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วม เพื่อสกัดไฟป่า จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หลังเวลาผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง