เจริญพุทธมนต์ รับมหาสงกรานต์

0
86

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการมูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ (The Northern Royal Family Members Foundation) นำโดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้เข้าพบนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานแผนงานของมูลนิธิฯ ในปี 2564 และเรียนเชิญผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์คัมภีร์พระคาถาอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ทำให้การค้าขาย การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ช่วยกอบกู้เศรษฐกิจดีขึ้น และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชน
นอกจากนั้น เจ้าไวยวัต ณ เชียงใหม่ เลขานุการมูลนิธิทายาทฯ พร้อมคณะกรรมการฯและอนุกรรมการมูลนิธิทายาทฯ ได้เข้าพบผู้จัดการสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการกิจกรรม “งานปี๋ใหม่เมือง 2564” การเตรียมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) และการขอใช้อาคารเจ้าบุรีรัตน์ ภายในสำนักงานยาสูบฯ ถ.เวียงแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเดิมกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 เมษายน 2564 แต่ล่าสุด เพื่อความพร้อมเพรียงและเป็นไปตามมติที่ประชุม จึงกำหนดการจัดงานเป็นวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือได้เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เพื่อถวายรายงานถึงแผนงาน และกิจกรรมของมูลนิธิฯ ซึ่งพระเดชพระคุณเมตตาเป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทยหรือมหาสงกรานต์ 2564 ด้วย
สำหรับรายละเอียดของงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ตามจุลศักราช (เทศกาลสงกรานต์ 2564) และโอกาสที่เมืองเชียงใหม่มีอายุครบ 725 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต สร้างขวัญกําลังใจให้บ้านเมืองและผู้คนผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และใช้ชีวิตในยุคนิวนอร์มอลได้อย่างปกติสุขนั้น
มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) โดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 108 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การสวดอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) เป็นจารีตพิธีโบราณของเมืองเชียงใหม่ที่มีมาร่วมห้าร้อยกว่าปีที่มีการสวดพระคาถานี้ เพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดิน เพื่อระงับภัยพิบัติทั้งปวง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว หมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวล ในการนี้ มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรและตาลปัตรพร้อมเครื่องไทยทานในงานพิธี ผ้าไตรชุดละ 3,000 บาท ตาลปัตรชุดละ 2,000 บาท หรือตามจิตศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 554-0-283449 พร้อมแจ้งชื่อนามสกุลเจ้าภาพ และแนบสลิปการโอน ผ่าน ID Line : NRFMF มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
นอกจากนั้น ท่านยังสามารถบูชาเหรียญพระเจ้ากาวิละ ซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกจากพระเถระของ 9 วัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ และพิธีพุทธาภิเษก ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) เพื่อสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ในราคาเหรียญละ 199 บาท “ขอเจินจวนฮ่วมบุญตวยกั๋นคนละเล็กละน้อยต๋ามแต่ศรัทธาเจ้า” ติดต่อผู้ประสานงาน โทร 081-8811882 หรือ ID Line : NRFMF