ทีมโปลิฯ เข้ารอบ

0
75

ทีมโปลิฯ เข้ารอบ………………อาจารย์ประสิทธ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตร ให้แก่นักศึกษาทีม Can’t Stop but Can Fix ซึ่งเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ จาก สสส. และสามารถเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายได้ ก่อนจะเข้าแข่งขันในระดับประเทศรอบต่อไป โดยมี อาจารย์รัชนี แก้วเป้า และอาจารย์ณัฐพล อุ่นภักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ