รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

0
79

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ…………..น.ส.เสาวลักษณ์ กรโกวิท นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนสมาชิกสมาคมฯ เข้ารับรางวัลจาก นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์