​การจัดงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน “เปิดม่านเมืองลำพูน”

0
3010

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนลำพูน กำหนดจัดงาน  โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี  ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปิดม่านเมืองลำพูนระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งมีแนวคิดการจัดงาน คือการจำลองชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จำนวน 33 หมู่บ้านของจังหวัดลำพูน มาจัดแสดงอยู่ในงานเดียว เพื่อเปิดม่าน นำเสนอของเด่น ของดี ของแต่ละชุมชนมานำเสนอ ภายใต้รูปแบบ เปิดม่านการท่องเที่ยว” “เปิดม่านการค้าและ เปิดม่านวิถีลำพูน

 

สำหรับงานดังกล่าวได้ดำเนินการจัดการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ทีผ่านมา โดยนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  และ นางณัฎฐิยาภรณ์  ศรีสุบรรณ์พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยตัวแทนผู้นำชุมชน ร่วมเปิดม่านความงดงามของชุมชนและ เชิญมาร่วมงาน
โดยจังหวัดลำพูน มีหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี จำนวน  33 หมู่บ้าน   ซึ่งได้ผ่านกระบวนการในการค้นหาเสน่ห์ของหมู่บ้าน การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหมู่บ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การค้นหาอัตลักษณ์ของหมู่บ้านตลอดจนการพัฒนาภูมิทัศน์ในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้มาเปิดตัวนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา เสน่ห์ของชุมชน มาจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดงาน ดังกล่าว จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP , การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี  พร้อมทั้งอาหารพื้นถิ่น ของ 33 หมู่บ้านในจังหวัดลำพูน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้ากระเหรี่ยง จากชุมชนพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้, สัมผัสวิถีชีวิต ไลื้อ จากชุมชนบ้านแพะ อ.บ้านธิ อาหารมอญ จากบ้านบ่อคาว  อำเภอป่าซาง  ศิลปะปูนปั้น จากบ้านแม่สารบ้านตอง เป็นต้น พลาดไม่ได้ งาน เปิดม่านเมืองลำพูน” 22 – 26 ตุลาคมนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-51116