นร.ซินเซิงฯ ไปดูงาน

0
89

นร.ซินเซิงฯ ไปดูงาน……………โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMP College of Arts, Media and Technology) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตลอดจนได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ผ่านมา