วิศวฯ มช.ชูองค์ความรู้โลจิสติกส์ เสริมศักยภาพงานแพทย์-พยาบาล

0
90

รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ CHES (Center of Healthcare Engineering System) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ฯ นำทีมคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ และแชร์ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อหาโจทย์วิจัยจากทีมงานฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา โดยมีทีมผู้บริหารคณะแพทย์ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รศ.ดร.แพทย์หญิง ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานด้านนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือ

โดยหลังจากการแบ่งปันประสบการณ์ ทีมงานทั้ง 2 ฝ่าย ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในประเด็นมุ่งเป้าด้านการทำโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเปล และลดขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Lean) ในขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก (Outpatient Department: OPD) เป็นประเด็นนำร่อง นอกจากนี้ ได้วางแนวทางการประชุมติดตามงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและรับโจทย์วิจัยพร้อมพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพกับความท้าทายด้านอื่นๆ ต่อไป