พายัพ ชวนติวเข้มใช้คอมพ์ คนอยากบรรจุพนง.ท้องถิ่น

0
86

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าพนักงานธุรการเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ จึงได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ สำหรับบุคคลที่สนใจสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 โดยได้สร้างหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้น เน้นการใช้งานโปรแกรมในสายวิชาชีพแบบเจาะลึก อาทิ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint การใช้งาน Google account และการสร้าง QR code ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อใช้ยื่นประกอบการบรรจุเป็นข้าราชการหรือหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ได้
สำหรับการจัดอบรม แบ่งเป็น 6 รอบ ระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท โดยผู้สมัครสามารถเลือกวันอบรมได้ตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ https://itadmission.payap.ac.th โทร 053-851478 ต่อ 282 หรือ Email: itadmission@payap.ac.th