บสย.แสดงความยินดี “ดร.รักษ์”

0
149


นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564