ศึกตบลูกยางวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่

0
1196

ศึกตบลูกยางวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่มี 12 ทีมร่วมตบที่อาคารกีฬาโรงเรียนสารภีพิทยาคม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561ที่อาคารกีฬาโรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่มีพิธีเปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยมี นายสุวิชชา เงินพลับ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ(ภูมิภาค)ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดแข่งขันกล่าวรายงาน

การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีทีมยุวชนชาย – หญิง จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 ทีมแยกเป็นทีมชาย 4 ทีม ได้แก่ ทีมโรงเรียนจิตราวิทยา ทีมโรงเรียนบ้านต้นแก้วผดุงวิทยา ทีมโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

และทีมหญิง 8 ทีม ได้แก่ ทีมโรงเรียนแม่โถวิทยาคม ทีมโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา ทีมโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ ทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาคม ทีมโรงเรียนชลประทานผาแตก ทีมโรงเรียนบ้านเชิงดอย ทีมโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน ทีมโรงเรียนวัดกู่คำ

โดยทีมที่ชนะเลิศทั้งทีมชายและทีมหญิงจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี