บริษัท เวิลด์ลีส เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ด้วยการเข้าถึงพันธมิตรและลูกค้า มุ่งบริการรวดเร็ว กระชับขั้นตอนการทำงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์

0
296

นางบุปผา ไชยพิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ในเครือธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า กลยุทธ์บริษัท เวิลด์ลีส ปี 2564 จะมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในพันธมิตรและเข้าใจลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนบริษัทฯ เข้าถึงคู่ค้าและลูกค้า ต่อยอดจากพื้นฐานที่พันธมิตรและทีมงานมีความรู้และเชี่ยวชาญในตลาดสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างดี จุดนี้จะสามารถทำให้เราขยายตลาดได้ ส่วนการเข้าใจลูกค้าถึงความต้องการและสถานการณ์ของลูกค้าในปัจจุบัน จะมุ่งการบริการที่รวดเร็ว กระชับขั้นตอนการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำได้มากขึ้น

นอกจากมุ่งเน้นธุรกิจแล้ว การพัฒนา และ ยกระดับคุณภาพของบุคคลากรในองค์กรก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทางบริษัทจะมุ่งเน้นเช่นกันเพราะบริษัทเล็งเห็นว่าบุคคลากรเป็นปัจจัยสำคัญภายในในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อมีการปรับเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกไปด้วยกัน ทางบริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้แน่นอน

อนึ่ง บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (WorldLease Company Limited) (ชื่อเดิมบริษัท บีที เวิลด์ลีส จำกัด) ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่ นครปฐม สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร ชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช พิษณุโลก และเชียงใหม่ ซึ่งตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันคือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามวอลล์ลีสซิ่ง จำกัด โดยมีพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งธนาคารฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 75% และเพิ่มเป็น 99.99% เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556