มหาสงกรานต์เชียงใหม่ ห้ามสารพัด! เลี่ยงโควิด

0
245

เชียงใหม่ สรุปจัดงานมหาสงกรานต์ กลางห้วงโควิด-19 ยืนยันต้องจัดงานแบบไม่สุ่มเสี่ยง ภายใต้แนวคิด “สืบฮีตโตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี” เน้นกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาเป็นหลัก ด้านพ่อเมืองฯ สั่งแล้ว​ ห้ามสาดน้ำ​ ประแป้งช่วงสงกรานต์​ ห้ามขบวนแห่ รวมถึงกิจกรรมที่คนหมู่มากมารวมตัวกันแบบไร้มาตรการป้องกัน
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สืบฮีตโตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี” งดการเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองโดยเด็ดขาด เน้นกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปกิจกรรมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อให้การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประเพณีอันดีงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบต่อกันมา รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้กำหนด จัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สืบฮีตโตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี” ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยงดการเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองโดยเด็ดขาด แต่ยังคงการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ไว้ เช่น กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ณ บริเวณด้านหน้าวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ , กิจกรรมยอสวย ไหว้สา พญามังราย ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ,พิธีขอขมาและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหม องค์มหาสงกรานต์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ,การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ณ ลานประตูท่าแพ ฯลฯ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนาสืบไป
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การลงทะเบียนในระบบไทยชนะ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่​ ที่​ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564​ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยสาระสำคัญอยู่ที่​ ข้อ 1 ซึ่งคำสั่งระบุว่า​ ห้ามจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ห้ามการรวมกลุ่มสาดน้ำ รวมถึงการใช้ยานพาหนะบรรทุกคนและภาชนะบรรจุน้ำโดยมีวัตถุประสงค์ในการสาดน้ำ , ห้ามจัดคอนเสิร์ต หรือการแสดงดนตรีโดยมีลักษณะการแสดงต่อสาธารณชนที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าชม​ เช่น การเต้น การตะโกนร้องเพลง , ห้ามกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การเล่นประแป้ง การเล่นปาร์ตี้โฟม ฯลฯ , ห้ามการจัดรำวง ในลักษณะที่มีคู่เต้นรำพร้อมวงดนตรี ซึ่งมีการเต้นรำบนเวทีหรือสถานที่ที่จัดไว้ และห้ามการจัดขบวนแห่ในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะไร้ระเบียบของผู้คน ยกเว้นขบวนแห่ตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม​ กิจกรรมมิให้แออัดตามขนาดพื้นที่ มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ จัดให้มีการบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเริ่มเดินขบวน และจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ว่าผู้เข้าร่วมขบวนได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคแล้วโดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่​ 10 -​ 20​ เม.ย.​ 64