ทัพฟ้า ปลดแล้ว L-39

0
264

กองทัพอากาศ กองบิน 41 จัดพิธีปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ L-39 แล้ว หลังรับใช้กองทัพมานาน 27 ปี
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปลดประจำการเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39ZA/ART) พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ 41 มาร่วมพิธี โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 และข้าราชการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ภายในพิธีปลดประจำการเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39ZA/ART) มีการแสดงทางภาคอากาศ (Fly by) และได้เรียนเชิญนักบิน Pioneer ได้แก่ พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง ,พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม และพลอากาศตรี สำราญ ชมโท (ซึ่งเป็นนักบินรุ่นแรกที่เดินทางไปรับเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39ZA/ART) ของกองทัพอากาศ ณ สาธารณรัฐเชคในสมัยนั้น) มาร่วมพิธีปลดประจำการเครื่องบินฯ ในครั้งนี้ด้วย

ครั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2536 กองทัพอากาศ โดยพลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ ศิริพงษ์ ทองใหญ่ ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องบิน L-39 จากสาธารณรัฐเชค โดยให้มีภารกิจคือ ฝึกนักบินขับไล่/โจมตี, สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support) และค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (CSAR) นั้น จึงได้ทำการส่งนักบินลองเครื่องต้นแบบและผู้เชี่ยวชาญ ไปศึกษาและปรับปรุงระบบต่างๆ ของเครื่องบิน L-39 จำนวน 4 คน คือ นาวาอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร นักบินลองเครื่องต้นแบบ, นาวาอากาศตรี วัฒนชัย เจริญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ ระบบสรรพาวุธ และเรืออากาศโท จรัสพงษ์ ถวายทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญระบบสื่อสาร ได้ศึกษาและปรับปรุงเครื่องบินที่มีระบบแบบโลกตะวันตกให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เช่น ระบบห้ามล้อแบบเดิมใช้มือติดตั้งที่คันบังคับ ให้เป็นระบบห้ามล้อที่ใช้เท้าเหมือนที่เครื่องบินที่กองทัพอากาศใช้อยู่ พร้อมทั้งดัดแปลงให้สมบูรณ์แบบทั้งระบบอาวุธ และระบบช่วยเดินอากาศด้วยบริษัท ELBIT จากประเทศอิสราเอล จนนับได้ว่าเป็นเครื่องบินที่มีระบบที่ดีที่สุดของกองทัพอากาศไทยที่มีในตอนนั้น

ตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 หรือ L-39 ได้รับใช้กองทัพอากาศและเปรียบเสมือนแขนขาให้กับกองทัพอากาศมาอย่างยาวนาน รวมถึงปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการปกป้องน่านฟ้าไทย การฝึกร่วมกับมิตรประเทศ และการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามร้องขอ
ล่าสุด เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39ZA/ART) ถึงเวลาที่ต้องทำการปลดประจำการ แต่ภารกิจและหน้าที่ของเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39ZA/ART) ที่เคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพอากาศไทยมานั้น จะยังคงจดจำอยู่ในใจของชาวกองทัพอากาศและประชาชนชาวไทยตลอดไป