เลือกตั้งท้องถิ่นเปลี่ยน! อบต.ต้องปรับกลยุทธ์สู้

0
80

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และก่อนหน้านั้นเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งอาจสรุปการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา

กล่าวคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม 76 แห่ง ได้ผู้บริหารคนเดิม 31 แห่ง คิดเป็น 40.78%ส่วน เทศบาล รวม 2,472 แห่งทั่วประเทศ ได้ผู้บริหารคนเดิม798 แห่ง คิดเป็น 32.28% แยกเป็น เทศบาลนคร รวม 30 แห่ง ได้ผู้บริหารคนเดิม 10 แห่ง คิดเป็น 33.33% เทศบาลเมือง รวม 195 แห่ง ได้ผู้บริหารคนเดิม 86 แห่ง คิดเป็น 44.10% และ เทศบาลตำบล รวม 2,247 แห่ง ได้ผู้บริหารคนเดิม 702 แห่ง คิดเป็น 31.24%
จากตัวเลขดังกล่าว เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้บริหารคนเดิมเข้ามาน้อยมากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบตกเป็นส่วนใหญ่นั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการบริหารราชการนานเกินไป ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไม่มีท่าทีที่จะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หมดวาระลง ยังคงรักษาราชการแทนในการบริหารราชการต่อไปอีกนานหลายปี ส่งผลให้ประชาชนเกิดความระอาและเบื่อหน่าย
อีกปัจจัยคือเรื่อง “ต้องเปลี่ยน” ที่บรรดาคนรุ่นใหม่หาเสียง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็อยากจะลองของใหม่ “ทีมใหม่” จึงทำให้ผู้บริหารชุดเก่าพ่ายแพ้อย่างราบคาบแม้ว่าตลอดระยะเวลาของการบริหารท้องถิ่น จะมีผลงานมากมายเท่าใดก็ตาม แต่ในความคิดของชาวบ้านส่วนใหญ่จะบอกว่าอยู่มานานแล้ว ลองของใหม่บ้างน่าจะดี
ปัจจัยที่สำคัญสุดท้ายคือเรื่อง “เงิน” เข้ามาชี้ชะตาแบบเด็ดขาด กล่าวคือซื้อเสียงชาวบ้านล่วงหน้า จ่ายค่าหัวรายละ 500 บาท หรือ 1,000 บาท แล้วแต่ละท้องที่ กล่าวเช่นนี้เพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็นหน้าผู้สมัคร แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งปรากฏว่า “ผู้สมัคร” ที่ชาวบ้านไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นหน้า กลับได้คะแนนนำโด่งและเข้าวินได้รับเลือกตั้ง
วันนี้บอกได้เลยว่า ไม่มีคืนหมาหอนแล้ว เขาซื้อเสียงกันล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ มีนายหน้าดำเนินการให้ ทุกอย่างลงตัวจนมาถึงวันเลือกตั้ง
ใครบอกว่า! ไม่มีการใช้เงินซื้อเสียง คนนั้นโกหกแน่นอน ทุกพื้นที่ของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา “เงิน” เป็นตัวแปรชี้ชะตาที่สำคัญ แม้ว่าจะมีหลักฐานมากน้อยเพียงใดร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ขอให้เชื่อเถอะ!!ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา อาจจะเป็นบทสะท้อนถึง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการเลือกตั้งในอีก 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งผู้บริหารเช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิก อบต. คงจะต้องคิดและหาวิธีการปรับยุทธวิธี ปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ทำอย่างไรให้ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชน
ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมาก เพราะตัวอย่างที่ผ่านมาสดๆร้อนๆ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หรือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส่วนใหญ่พลิก!!อย่างไม่น่าเชื่อ ยังมีเวลาและโอกาสที่จะทำงาน เพื่อเป้าหมายนั่นคือเป็นผู้แทนชาวบ้าน นั่งบริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปอีกสมัย
แต่สำหรับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวนี้มีการแก้ไขกฎหมาย จากเดิมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ 2 ท่าน จะเหลือเพียง 1 ท่านเท่านั้น ดูๆแล้วใครมีผลงานมาตลอดคงจะรอดยาก หากใครมีญาติพี่น้องมากมาย ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบค่อนข้างสูง นี่เป็นสัจธรรมเมื่อมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน