ประเมินมาตรฐานวิชาชีพฯ

0
81

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพฯ…………….วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยสาขางานพาณิชยกรรม จัดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) โดยมี อาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการประเมิน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับ นายตะวัน แสงโชต ผู้จัดการ Development (Business) บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ ประธานกรรมการภายนอกที่เข้าร่วมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน