โปลิฯ ประชุมใหญ่บุคลากร พร้อมมอบหลายรางวัลให้ครู

0
111

เมื่อวันที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย อ.สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยฯ จัดการประชุมบุคลากรครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนนี้ โดยภายหลังการประชุม ทางวิทยาลัยฯ ได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรหลายฝ่าย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจต่อไป

สำหรับรางวัลที่มอบให้ครั้งนี้ ได้แก่ รางวัลครูปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี วันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 , รางวัลครูดีในดวงใจ ฝ่ายอาชีวศึกษาเอกชน วันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 , รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ , โล่ที่ระลึก บุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียรและเสียสละ ครบ 20 ปี , โล่ที่ระลึก บุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียรและเสียสละ ครบ 10 ปี , มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุการทำงาน , และมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารนิกรพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย