“ลำพูนเกมส์”พร้อมจัด ย้ำไร้ปัญหาแน่นอน

0
258

รองพ่อเมืองลำพูนเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติคัดภาค 5 ร่วมประชุมซักซ้อมความเรียบร้อยของการแข่งขัน เบื้องต้นมีความพร้อมจัด ยังเหลือเพียงบางชนิดกีฬาที่กำลังดำเนินการ ย้ำไม่มีปัญหาแน่นอน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เรียกประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 โดยมีนายก่อพงศ์ นำบุญจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดลำพูน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันเข้าร่วมประชุม

นายก่อพงศ์ นำบุญจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดลำพูน ได้รายงานในที่ประชุมว่า หลังจากที่ กกท.ได้พิจารณาให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ลำดวนเกมส์”ในระหว่างวันที่ 15 ส.ค. – 5 ก.ย. 64 และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ในวันที่ 18-22 ก.ย. 64 ไปแล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกกท.ที่กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จก่อนการแข่งขันกีฬ…รอง ผู้ว่าฯ ลำพูนประชุมซักซ้อมความเรียบร้อย “ลำพูนเกมส์”
ระเบียบของกกท.ที่กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จก่อนการแข่งขันกีฬ…ฬาแห่งชาติไม่น้อยกว่า 90 วัน และทางจังหวัดลำพูนซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกจึงต้องดำเนินการจัดการแข่งขันเพื่อให้ทันส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันด้วย ซึ่งทางที่ประชุมฯจึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 ในระหว่างวันที่ 20-30 ม.ย. 64 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 ในระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 64 นี้

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการกำหนด พิธีเปิดและปิด กีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 20 มิ.ย. 64 .ในเวลา 18.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน โดยพิธีการเปิดนั้นจะต้องอยู่ในมาตรการการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของศบค. โดยจะจำกัดคนเข้าร่วมในพิธี โดยจะเน้นเฉพาะนักกีฬาให้มีส่วนร่วมมากที่สุด และดำเนินการจัดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ส่วนในพิธีปิดก็เช่นเดียวกัน โดยจะมีพิธีปิดในวันที่ 30 มิ.ย. 64 และในปีนี้ทางจังหวัดลำพูนยังได้กำหนดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในวันที่ 23 มิ.ย. 64 โดยจะจัดเป็นรูปแบบถนนคนเดิน และ กาดหมั้ว ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบพื้นเมืองด้วย
ด้านของการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันนั้น ที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งพบว่าทุกฝ่ายนั้นมีความพร้อมโดยมีการเตรียมแผนรองรับไว้ พร้อมทุกด้านแล้ว ยังเหลือเพียงการนำเสนองบประมาณในการดำเนินการของแต่ละฝ่ายเพื่อที่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ไปดำเนินการ และยังมีบางชนิดกีฬาที่จะต้องดำเนินการจัดการปรับปรุงสนามเพื่อที่จะใช้ในการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีทั้งสนามในจังหวัดเชียงใหม่และสนามแข่งขันที่ต้องไปใช้สนามแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการให้แล่วเสร็จทันการแข่งขันในเดือน มิ.ย. นี้

ทั้งนี้ ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 มีงบประมาณในการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 8.5 ล้านบาท และยังมีงบประมาณจากทาง อบจ.ลำพูนสนับสนุนในการปรับปรุงสถานที่จัดการแข่งขันอีกประมาณ 1.5 ล้านบาท และยังมีรายได้จากฝ่ายสิทธิประโยชน์ในการจำหน่ายเสื้อประจำการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าน่าเพียงพอต่อการจัดการแข่งขันอย่างแน่นอน