“เค.ยู.เอ็น. โกโก้ เน็ตเวิร์ก” จับมือ “ไลฟ์อินเตอร์กรุ๊ป 2016” ตั้งเป้าลุยส่งเสริมเกษตรกรภาคเหนือปลูกโกโก้เพื่อส่งออก

0
2123

บริษัท เค.ยู.เอ็น. โกโก้ เน็ตเวิร์ก จำกัด โดย จ่าสิบเอกชลทิตย์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการผู้บริหาร ได้ร่วมลงนาม กับ บริษัท ไลฟ์อินเตอร์กรุ๊ป 2016 จำกัด โดยนายสายัณห์ ชนะ กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการปลูกโกโก้พืชเศรษฐกิจใหม่ สำหรับชุมชนในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานรากและเป็นที่ตั้งของบริษัท ไลฟ์อินเตอร์กรุ๊ป 2016 จำกัด ซึ่งจะเป็นสถานที่ศูนย์รวม การส่งเสริมและเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกกล้าพันธุ์ ตลอดจนขั้นตอนการดูแล จนถึงกระบวนการผลิตเป็นสินค้าปลายทางส่งถึงมือผู้บริโภค โดยมี บริษัท เค.ยู.เอ็น. โกโก้ เน็ตเวิร์ก จำกัด เป็นผู้สนับสนุน นำผลิตผลเม็ดโกโก้อบแห้ง เพื่อการแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค สำหรับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามข้อตกลงเพื่อเป็นการพัฒนาในระดับฐานรากของภาคเกษตรกร ตามกรอบแนวทางความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย มีดังนี้ คือ

หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท ไลฟ์อินเตอร์กรุ๊ป 2016 จำกัด มีดังนี้ คือ 1.ส่งเสริมการปลูกต้นพันธุ์โกโก้ สายพันธุ์ชุมพร 1 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.ส่งเสริมในภาคทฤษฎี ตลอดจนให้การดูแลกับสมาชิก คือให้องค์ความรู้ของต้นกล้าพันธุ์และวิธีการเพาะปลูก 3.ประกันราคาการรับซื้อผลผลิต โดยไม่ได้กำหนดขนาด แต่รับซื้อทุกผลิตผลในระดับความสุกของผลที่ระดับ 70 – 80% โดยผลไม่แตก ไม่ดำ ไม่มีรอยชำรุดเสียหายใด ๆ ของผลิตผลในราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ 10 บาท มีระยะเวลาสัญญาการรับซื้อ 12 ปีนับจากวันที่ทำสัญญาการเพาะปลูกกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4.เตรียมสถานที่ในการเป็นศูนย์เรียนรู้และร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเมล็ดโกโก้อบแห้ง 5.พัฒนาและเข้าสู่กระบวนการจัดการผลิตเป็นเมล็ดโกโก้อบแห้งที่มีความชื้นไม่เกิน 7 – 10% เพื่อป้อนเข้าสู่การแปรรูปสินค้าให้กับบริษัท เค.ยู.เอ็น. โกโก้ เน็ตเวิร์ก จำกัด โดยเริ่มขั้นตอนการจัดส่งได้ประมาณต้นปี 2565 ตามปริมาณการผลิตเมล็ดโกโก้อบแห้ง ที่สามารถจะเริ่มส่งเมล็ดโกโก้อบแห้งให้ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท เค.ยู.เอ็น. โกโก้ เน็ตเวิร์ก จำกัด มีดังนี้ คือ 1.ส่งเสริมการปลูกต้นพันธุ์โกโก้ สายพันธุ์ชุมพร 1 ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เค.ยู.เอ็น. โกโก้ เน็ตเวิร์ก จำกัด ที่ได้ทำการส่งเสริม 2.ส่งเสริมในภาคทฤษฎี ตลอดจนให้การดูแลกับสมาชิก คือให้องค์ความรู้ของต้นกล้าพันธุ์และวิธีการเพาะปลูก ตลอดจนกระบวนการผลิตเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค ของผลิตภัณฑ์จากเมล็ดโกโก้ 3.สนับสนุนบริษัทไลฟ์อินเตอร์กรุ๊ป 2016 จำกัด ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้และร้านค้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตผลของเมล็ดโกโก้อบแห้ง 4.ส่งสินค้าที่แปรรูปสำเร็จจากผลิตภัณฑ์โกโก้อบแห้ง ให้กับบริษัทไลฟ์อินเตอร์กรุ๊ป 2016 เพื่อกระจายสินค้าต่อไป
5.ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการปลูกโกโก้