บริษัท พรหมบถ จำกัด หนึ่งในลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย สนับสนุนเงินบริจาค พร้อมด้วยแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย ในโครงการ ช่วยหมอบ้านแพ้วสู้ภัย COVID-19

0
187

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคาร มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท พร้อมแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) โดยมี นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เงินสนับสนุนจำนวนนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรหมบถ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช่วยหมอบ้านแพ้วสู้ภัย COVID-19 ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เมื่อเร็วๆ นี้

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดโครงการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช่วยหมอบ้านแพ้วสู้ภัย COVID-19 ซึ่งสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อปลายปี และได้แพร่กระจายไปอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและธุรกิจเป็นวงกว้าง รวมทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรค จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับป้องกันจำนวนมาก ธนาคารฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยด้วย ด้วยการจัดโครงการดังกล่าว”

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  กล่าวว่า  “แม่ทัพออกรบจำเป็นต้องมีอาวุธและเกราะไว้ป้องกันอันตราย หมอพยาบาลจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ไว้ป้องกันกาย ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่หมอและพยาบาลอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความอุ่นใจว่าจะปลอดภัยเมื่อต้องยืนอยู่กลางสมรภูมิเชื้อโรค” 

ทั้งนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เชิญชวนกลุ่มลูกค้าของธนาคารร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันโรค COVID-19 โดยในเบื้องต้น บริษัท พรหมบถ จำกัด และบริษัทบีเอเอสแมนูแพคเจอริ่ง จำกัด ได้แสดงความประสงค์ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย

ธนาคารฯ จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินในโครงการ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช่วยหมอบ้านแพ้วสู้ภัย COVID-19” ผ่านบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลขที่ 800 0 26439 5 โดยสามารถโอนเงินบริจาคจาก Application จากทุกธนาคารได้อย่างง่ายดาย และสามารถขอใบเสร็จรับเงินผ่านช่องทาง Line ID : d_bgh ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สำหรับสมาชิก CIMB Preferred ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถเข้าร่วมสนับสนุนโครงการได้ โดยสามารถใช้คะแนนสะสมที่มีใน แอปพลิเคชัน myPreferred ของธนาคาร 1 คะแนน มีมูลค่า 1 บาท บริจาคให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยสามารถเลือกบริจาคขั้นต่ำ 100 คะแนน หรือ เลือกบริจาค 500 คะแนน ทั้งนี้หากสมาชิกเลือกบริจาค 500 คะแนน สามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ซึ่งถือว่าอีกช่องทางในการช่วยหมอบ้านแพ้วสู้ภัย COVID-19 ที่สะดวกอีกช่องทางหนึ่งด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร 02-626-7777 หรือโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โทร. 034 419 573 และ 034 419 595 หรือ www.bphosp.or.th