บริจาคของให้โรงเรียน

0
49

บริจาคของให้โรงเรียน………………นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นผู้แทน พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ทำการมอบหนังสือบริจาค พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนเพิ่มเติมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เพื่อให้นักเรียนได้นำหนังสือไปศึกษาหาความรู้ และเพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้แก่นักเรียน โดยมี สมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่