มอบเงินอุดหนุน

0
9

มอบเงินอุดหนุน………….ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ ชม.004/2560 รับมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 47,000 บาท จาก ณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยมี ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยฯโปลิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19 เชียงใหม่) เมื่อเร็วๆ นี้