แม่โจ้สู้ภัยโควิด- 19

0
10

แม่โจ้สู้ภัยโควิด- 19…………..คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลสันทราย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทราย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่