กงสุลจีนร่วมพิธี

0
17

.กงสุลจีนร่วมพิธี…………..อู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยมี ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนฯ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง