มอบเจลแอลกอฮอล์

0
19

มอบเจลแอลกอฮอล์……………….การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เดทตอล ประเทศไทย จำกัด มอบแอลกอฮอล์เจล Dettol ให้แก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับมอบ พร้อมมอบให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 4,800 ขวด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องต่อไป