สรุปอุบัติเหตุ

0
21

สรุปอุบัติเหตุ……………..นิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุม สรุปผลการดำเนินงานของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 10 -17 เมษายน 2564 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน