นศ.วิศวฯ คอมฯ มช.คว้ารางวัลระดับชาติ

0
16

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC2021) ผลปรากฏว่า โครงการสเปลคราฟเตอร์ โดยทีมพัฒนาโครงการคือ นายนายรดิส ค้าไม้ และ นายชยุตพงศ์ พรมลี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป เที่ยงแท้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขาโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ในระดับนิสิต นักศึกษา

นอกจากนี้โครงการเกมส์เสริมทักษะวิชาวิทยาการคำนวณ โดยทีมพัฒนาโครงการคือ นายอนุชา ปินทรายมูล และ นายกรวิชญ์ บัวคำปัน ( ดร.ชินวัตร อิศราดิสัยกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) ยังสามารถคว้ารางวัลชมเชย สาขาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้รางวัลทั้งหมดที่ได้รับยังจัดว่าเป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขันในสาขานั้นๆ อีกด้วย