พายัพระดมของช่วย รพ.สนาม เชียงใหม่

0
12

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดส่งเตียงนอนพร้อมฟูกรองนอนสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จำนวน 90 ชุด พร้อมบริจาคน้ำดื่มและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยถึงการให้ความช่วยเหลือเพื่อประสานความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการมีส่วนร่วมรับมือกับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รอบเดือนเมษายน 2564 ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดได้จัดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยพายัพจึงได้จัดส่งเตียงนอนพร้อมฟูกรองนอน จำนวน 90 ชุด โดยได้รับความช่วยเหลือจากมณฑลทหารบกที่ 33 ในการขนย้ายไปยังโรงพยาบาลสนาม และสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง อาทิ น้ำดื่มบรรจุขวด ถุงขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อสีแดง จำนวน 100 กิโลกรัม ฯลฯ ซึ่งบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา นักธุรกิจ BNI และศิษย์เก่าได้ร่วมกันสนับสนุนบริจาคและให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ จะยังคงสนับสนุนภารกิจของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ในด้านที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ต้องการ เพื่อลดการแพร่ระบาดและพร้อมเสริมหนุนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนของบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ได้อย่างถูกต้องตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและการมีสุขภาพดีของทุกคน