สืบสานประเพณี

0
12

สืบสานประเพณี…………..ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จัดพิธี “สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และสักการะพระศรีศากยมุนี” เนื่องในประเพณีสงการนต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 7 – 30 เมษายน 2564 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม