มอบเจลแอลกอฮอล์

0
16

มอบเจลแอลกอฮอล์…………….มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม USR ทำเจลแอลกอฮอล์ และเจลจากว่านหางจระเข้ ป้องกันโควิด-19 เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารแก้ว , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว , ศูนย์เฝ้าระวังหมอกควันและไฟป่าตำบลน้ำแพร่ และตำบลบ้านปง เนื่องในโครงการวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่