งดรับชั่วคราว “อาจารย์ใหญ่”

0
16

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. งดการรับบริจาคร่างกาย และงดรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิต ในสถานการณ์โควิค-19
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ระลอกที่ 3 ในปัจจุบัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงของดการรับบริจาคร่างกาย ณ ห้องอุทิศร่างกาย
โดยผู้ประสงค์จะอุทิศร่างกายสามารถส่งเอกสารการอุทิศร่างกายให้ทางภาควิชาฯ ผ่านทางไปรษณีย์ และงดรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิตทุกกรณี
สำหรับผู้ที่ได้บริจาคร่างกายไว้แล้ว หากเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อแจ้งชื่อผู้เสียชีวิตได้ที่ ห้องอุทิศร่างกาย โทร.053-935318 โดยทางภาควิชาฯ จะนำรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น