สวนสัตว์ชม.-ไนท์ซาฟารี พร้อมปิดป้องกันโควิด19

0
43

สวนสัตว์เชียงใหม่และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกาศปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ งดเปิดให้บริการเที่ยวชมเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน และพนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรค COVID – 19 ตั้งแต่วันที่ 11-24 เมษายน 2564 อนึ่ง สวนสัตว์เชียงใหม่จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ ก่อนเปิดบริการเพื่อสร้างความมั่นใจ

ด้านนายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 มีมติให้ปิดการให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงขอหยุดการให้บริการเข้าเที่ยวชมภายในบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในทุกพื้นที่รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรม เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 25 เมษายน 2564

ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็น เช่น เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม จะมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปิด – เปิด การให้บริการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 พร้อมทั้งได้มีมาตรการการปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงาน (Work Form Home) และกระจายการปฏิบัติงานที่ไม่เกิดการรวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ เตรียมรองรับการเปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย