รอง ผบ.กองบิน 41 ผู้แทนองคมนตรี มอบอุปกรณ์กีฬา

0
45

รองผู้บังคับการกองบิน 41 เชียงใหม่ มอบหนังสือ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน 41 เชียงใหม่แจ้งว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน 41 เชียงใหม่ เป็นผู้แทน

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ทำการมอบหนังสือบริจาค พร้อมทั้งทำการมอบอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนเพิ่มเติม ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เพื่อให้นักเรียนได้นำหนังสือไปศึกษาหา ความรู้ และเพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้แก่นักเรียน สำหรับอุปกรณ์กีฬาที่นำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ประกอบด้วยลูกตะกร้อพร้อมกับเนต ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกฟุตบอล และลูกฟุตซอลทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้แก่นักเรียน เป็นการพัฒนาทักษะการเล่นเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

การมอบหนังสือ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ของ รองผู้บังคับการกองบิน 41 เชียงใหม่ เป็นผู้แทน พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในครั้งนี้โดยมี นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนของนักเรียนทั้งชายและหญิง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านสหกรณ์ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่