สกู๊ปพิเศษ….รพ.สนามแม่โจ้ ปลอดภัยต่อชุมชน 100%

0
34

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขวิกฤติโรคระบาด ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย (ศปก.อ.) เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำรองเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 โดยทางโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันโรคและปกป้องบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

นพ.ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอสันทราย ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวย้ำว่า “ขอให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่สบายใจ เพราะการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมีการแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนชัดเจน ผู้สัมผัสเชื้อจะเข้ามาโดยรถพยาบาลที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ภายในศูนย์กีฬาเป็นระบบปรับอาการที่มีการฆ่าเชื้อเช่นกัน ในเรื่องของการจัดการน้ำ มีระบบการบำบัดน้ำเสีย เพิ่มคลอรีนฆ่าเชื้อก่อนปล่อยออกสู่ด้านนอก ซึ่งปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการกำจัดขยะติดเชื้อนั้น จะนำไปทิ้งทั้งถังโดยไม่มีการเปิดฝาและคาดพลาสเตอร์ให้แน่นหนาอีกชั้น โดยจะมีบริษัทรับกำจัดขยะมาขนย้ายถังขยะทั้งหมดไปกำจัดนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสำหรับการจัดระบบเส้นทางเดินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จะแยกเส้นทางเดินสะอาด และทางเดินสกปรก เจ้าหน้าที่ที่ออกมาจากส่วนดูแลผู้สัมผัสเชื้อ จะต้อง ผ่านการฆ่าเชื้อ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ ให้ปลอดเชื้อ ก่อนออกมาสู่ส่วนข้างนอกทุกครั้ง ”

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการทำงานร่วมกันของ 3 ส่วนงานหลัก คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นทีมงานฝ่ายสถานที่ ทีมงานฝ่ายแพทย์ นำโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และทีมงานอำนวยการของฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น ที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดการผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ในการทำงานของทีมจิตอาสาที่ได้มาร่วมอำนวยความสะดวกในส่วนของศูนย์รับบริจาค จะอยู่นอกพื้นที่เสี่ยง มีทีมหมอป้องกันความเสี่ยงตลอดเวลา
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัย ยังได้พ่นผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน เพื่อฆ่าเชื้อในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ จึงมั่นใจได้ว่า โรงพยาบาลสนามปลอดภัยกับประชาคมชาวแม่โจ้แน่นอน