มอบให้เป็นสื่อการสอน

0
11

มอบให้เป็นสื่อการสอน………………วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยสาขางานยานยนต์ รับมอบรถยนต์ Mitsubishi Galant 2.0 Ultima จากพระธีระวิทย์ จิรวฑฌโน และนางสาวรุ่งทอง สระครูพันธุ์ ผู้ปกครองนายณัฐชนน บัวผัน ศิษย์เก่าสาขางานยานยนต์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาสาขางานยานยนต์ โดยมีอาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิภพ ปัญญาฟู หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล อาจารย์ภราดร ทองศิริ หัวหน้าสาขางานยานยนต์ เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่