จิตราวิทยาคว้าแชมป์อีกสมัย ทีมหญิงโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นตัวแทนเชียงใหม่

0
1322

จิตราวิทยาคว้าแชมป์อีกสมัยประเภททีมชาย ส่วนประเภททีมหญิงโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมแข่งขันรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ อาคารกีฬา โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่มีพิธีปิด การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทาน”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดเชียงใหม่มี ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคมเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมกล่าวปิดการแข่งขันโดยมี นายมณเฑียร หวันทอง วิศวกรบริหารระบบจราจรทางอากาศ(ภูมิภาค) กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันแต่ละประเภทมีดังนี้ ประเภททีมชายชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนจิตราวิทยา รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยา อันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อันดับ 4ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ทีมหญิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ อันดับ 3 ได้แก่ทีม โรงเรียนชลประทานผาแตก อันดับ 4 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
โดยทีมโรงเรียนจิตราวิทยา และทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมแข่งขันในรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี