สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยเตรียมระเบิดศึกลูกหนัง 7 คนรายการ “ยุพราชคัพ” ครั้งที่ 20

0
1070

สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยเตรียมระเบิดศึกลูกหนัง 7 คนรายการ “ยุพราชคัพ” ครั้งที่ 20 กำหนดเตะเปิดสนามวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายอภิชาติ กลั่นบิดา นายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยเปิดเผยว่าด้วยทางสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยจะได้จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนรายการ”ยุพราชคัพ” ครั้งที่ 20 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

การแข่งขันฟุตบอลยุพราชคัพ ซึ่งสมาคมฯได้จัดแข่งขันมาเป็นประจำทุกปีๆละครั้งโดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 โซนอายุไม่จำกัดการเปลี่ยนตัวจัดแข่งขันแบบพบกันหมดตามโซนอายุโดยทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัลตามโซนอายุและได้รับความสนใจจากบรรดาศิษย์เก่ายุพราชรุ่นต่างๆส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 19 ทีมดังนี้

โซนอายุ 40-44 ปี มี 5 ทีม ได้แก่ ทีมรุ่นเฌอลัญช์ ทีมรุ่นทัฬพัทธ์ ทีมรุ่นยูงทอง ม.ต้น ทีมรุ่นกัลป์ภัทร ทีมรุ่นจิรชาล

โซนอายุ 45-49 ปีมี 4 ทีมได้แก่ทีมรุ่นยูงทอง ม.ปลาย ทีมรุ่นภัทร ทีมรุ่นณลา

โซนอายุ 50-54 ปี มีทีมรุ่นเพียว ทีมรุ่นคอมพิวเตอร์ ทีมรุ่นเทียน ทีมรุ่นบัวเกี๋ยง
ทีมรุ่นม.ศ. 5 รุ่นสุดท้าย

โซนอายุ 55 ปี ขึ้นไปมีทีมรุ่นแผลงศร ทีมรุ่นบานเย็นเด่นงาม 22-24 ทีมรุ่นช้างบานเย็น ทีมรุ่นซาว – ซาวสอง ทีมรุ่นเบญจยุพราช