“ซันสวีท” จัดโครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0” รุ่นที่ 2

0
922

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0” รุ่นที่ 2 ซึ่งทางบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” ได้ร่วมกับ บริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด จัดขึ้นโดยมี นางสาว มรกต กิตติคุณชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีนางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน “ โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0 ” รุ่น 2 ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ในการใช้โดรนพ่นสารเคมี เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งในรุ่นแรกได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก โดยรุ่นที่ 2 นี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm

สำหรับหัวข้อในการอบรมโดรนเพื่อการเกษตรและ Smart Farm ประกอบด้วยการศึกษากฎระเบียบ ขั้นตอนการใช้โดรนเพื่อการเกษตรและกฎหมายข้อบังคับ , ศึกษาขั้นตอนและระบบการใช้รีโมทคอนโทรน , ฝึกการสัมผัสนิ้วรีโมทบังคับเครื่องโดรนในคอมพิวเตอร์ , ฝึกบินโดรนในคอมพิวเตอร์ โดยการเดินทางไปข้างหน้า – ถอยหลังตามแนวลูกศร และสอบในการบินในคอมพิวเตอร์ ตามจุดที่กำหนด