กกต.สั่งให้เลือกตั้งใหม่ เฉพาะนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพงจ.ชม.

0
3

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใหม่ จำนวน 37 จังหวัด 36 หน่วยเลือกตั้ง พร้อมสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง
โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้

สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2561 จำนวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 37 จังหวัด 36 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และ ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ตามมาตรา 106 ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากมีคนร้องเรียน โดยมีหลักฐานว่าการนับคะแนนไม่ได้เป็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จำนวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ เชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 37 จังหวัด ที่ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ คือ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง ในเขตเลือกตั้ง 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โดยให้เลือกตั้งเฉพาะ นายกเทศมนตรี โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้กำหนดวันนับคะแนนใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 16 พ.ค.2564