สนภ.3 มอบเสบียง ทหาร-ราษฎรไทย

0
12

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน นพค.36 มอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่มหน้ากากอนามัยให้หน่วยงาน และประชาชนที่อพยพจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยง KNU กับทหารเมียนมา บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ผ่านมา พันเอก ชูศักดิ์ ธีรากิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (รอง ผอ.สนภ.3 นทพ.) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ( นพค.36 ) และประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย บ.ห้วยกองก๊าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จากเหตุการณ์ กองกำลังกะเหรี่ยง KNU สนธิกำลังร่วมกับกองกำลังกะเหรี่ยง KNLA เข้าโจมตีฐานซอแลท่าของทหารพม่า พัน คร.341 บริเวณด้านตรงข้าม บ.แม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย เร่งอพยพราษฏรบ้านแม่สามแลบ ออกจากพื้นที่เข้าไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่กองก๊าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย

จากนั้น พันเอก ชูศักดิ์ ธีรากิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ อาหาร เครื่องดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานราชการ และประชาชนที่อพยพมาจากเหตุการณ์สู้รบฯ ณ บ.แม่สามแลบ และ บ.ห้วยกองก๊าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ช่วงที่เกิดเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยง KNU กับทหารพม่า ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้ส่งกำลังพลของหน่วยพร้อมรถยนต์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายราษฏรไทยบ้านแม่สามแลบไปและส่งรถผลิตน้ำดื่มสะอาดจำนวน 1 คันไปให้การช่วยเหลือบริการน้ำดื่มสะอาดแก่ราษฏรไทยที่พื้นที่ปลอดภัย โรงเรียนบ้านห้วยกองก๊าด อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน