ตะกร้าปันใจชุมชนช่วยชุมชน ต.เชิงดอยช่วยคนกักตัวอยู่บ้าน

0
10

ชาวจิตอาสา เเละ อสม. ต.เชิงดอย จัดทำอาหารเเห้ง  ใส่ในตะกร้า เเล้วนำไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัวในต.เชิงดอย

โดยประสานผ่าน รพ.สต. และ อสม. ตะกร้าดังกล่าวจะถูกติดตั้งไว้หน้าบ้านของคนที่ถูกกักตัว 14วัน เพื่อให้คนในชุมชนต่อยอดโครงการ เเละ นำอาหารมาใส่ในตะกร้าเพิ่มเติม ไปเรื่อยๆจนครบวันกักตัว

ทั้งนี้เป้าหมายคือจะจัดทำให้บุคลทั่วไปที่ถูกกักตัวอยู่บ้าน สำหรับคนที่กักตัวนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เเต่ตรวจเเล้วไม่พบ อย่างไรก็ตามต้องกักตัวให้ปลอดเชื้อ 100 % ต่อไป