มอบถังดำ

0
14

มอบถังดำ……คณะทำงาน 7 WONDERS OF LANNA นำโดยนายอุดม ชิดนายี เลขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือและดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทน มอบถังดำพร้อมฝาปิดขนาด 35 ลิตรจำนวน 100 ถัง ให้กับ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปกำจัดขยะในบริเวณโรงพยาบาลสนาม