บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์

0
9

บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์…………..นารีรัตน์ จันทรมังกร บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์ จากลูกหลาน คุณแม่สมศรี วังทองคำ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่