ช่วยรพ.สนาม

0
5

ช่วยรพ.สนาม…………..นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 บริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการการติดเชื้อโรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมี นนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ วันก่อน