เตรียมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018

0
1001

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและผู้ประกอบการถึงการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 50 แห่ง จัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 เพื่อนำเสนอศักยภาพด้านการออกแบบซึ่งต่อยอดมาจากทักษะฝีมือช่างและทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น เทศกาลฯจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในชื่อหัวข้อ ยิ่งขัดเกลา ยิ่งแหลมคม (Keep Refining) จะสื่อให้เห็นถึงสิ่งที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการนำเสนอสิ่งใหม่ คือ ความหมั่นเพียรในการขัดเกลาและการพัฒนาเทคนิคทักษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนคุณภาพวัสดุ ที่จะช่วยรักษาและยกระดับงานสร้างสรรค์ให้มีความทันสมัย และยังตอบสนองความต้องการของชีวิตประจำวัน และการเดินหน้าสู่อนาคตด้วย


นางสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดเทศกาลฯช่วยผลักดันพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ให้เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และนำไปพัฒนาสร้างคุณค่าในการทำงานได้ รวมทั้งเทศกาลฯยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มแข็ง และการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (UNESCO Creative City on Crafts and Folk Art) ขององค์กรยูเนสโกเมื่อปีที่ผ่านมา


นายมรกต ยศธำรง นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ กล่าวว่า เทศกาลฯเป็นส่วนสำคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจงานหัตถกรรม กราฟิกดีไซน์ งานศิลปะ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ได้เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมนักออกแบบและผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ได้นำเสนอความสามารถและเป็นที่รู้จักสู่สาธารณะ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ต่อเนื่องและการพัฒนาภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในตลาดสินค้าดีไซน์ให้มีความโดดเด่น


เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 9 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. ในบริเวณย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ TCDC เชียงใหม่ และนิมมานเหมินท์ และอีกกว่า 20 แห่งโดยรอบเมืองเชียงใหม่ มีนักออกแบบ ช่างฝีมือ นักสร้างสรรค์ชาวไทยและชาวต่างชาติจาก 10 ประเทศ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบมากกว่า 200 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ งานเสวนา เวิร์กช็อป เยี่ยมชม สังสรรค์ อีเว้นท์ ตลาดสินค้าดีไซน์ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจและนักออกแบบวิชาชีพ ตลอดจนจะสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ชมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.chiangmaidesignweek.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ TCDC เชียงใหม่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง Hello.cmdw@tcdc.or.th 052-080-500 ต่อ 312, 325