ประชุมผู้ถือหุ้น

0
12

ประชุมผู้ถือหุ้น…………….องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท (SUN) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานบริษัทฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ โดยพร้อมเพรียงกัน