คว้ารางวัลนานาชาติฯ

0
9

คว้ารางวัลนานาชาติฯ…………..อาจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Presentation Award session 5: Energy demand and Management จากการนำเสนอผลงานหัวข้อ Post-disaster waste management with carbon tax policy consideration ในระบบประชุมออนไลน์ระดับนานาชาติ เกี่ยวกับงานวิจัยพลังงานสะอาด 6th International Conference on Advances on Clean Energy Research, ICACER 2021 เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยมี รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ คุณ Mikiharu Arimura ร่วมทำผลงานวิจัยข้างต้นด้วย