ร่วมพิธีทำบุญ

0
6

ร่วมพิธีทำบุญ………………วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยอาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปรเมศร์ ไชยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ครบรอบ 50 ปี และทอดผ้าป่าการศึกษา 50 ปี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำหรับอาคาร 50 ปี ม.ร.ว. (MRW Sports Club) ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้