เตรียมวัคซีนโควิด ให้ครูพื้นที่เสี่ยงสูง

0
9

เสมา 1 ระดมข้อมูลหารือ รมว.สาธารณสุข จัดความสำคัญฉีดวัคซีนป้องโควิดครูกลุ่มเสี่ยงสูง ย้ำการเยี่ยมบ้านนักเรียนควรเน้นความปลอดภัย ใช้โทรศัพท์-สื่อสารออนไลน์แทนตามความจำเป็น
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน หากครูและบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อ อาจจะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือก่อให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ในเบื้องต้นจึงมีแนวคิดที่จะฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสำหรับความสำคัญให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงและมีความเสี่ยงสูงก่อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความสมัครใจของทุกคน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำรวจจำนวนครูและบุคลากรในแต่ละจังหวัด จำแนกตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการหารือกับ ศบค.ต่อไป
สำหรับกรณีที่มีผู้เสนอแนะให้ทบทวนนโยบายครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง อาจจะปรับรูปแบบการเยี่ยมบ้านได้หลายวิธี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงนี้ โดยครูไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ไปที่บ้านนักเรียนจริงๆ แต่สามารถใช้โทรศัพท์ หรือสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือวิธีอื่นใดที่สะดวก เพื่อพูดคุยสอบถามสร้างความอบอุ่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และการดูแลตนเองในช่วงที่ไม่ได้มาโรงเรียน